Bariery energochłonne

INTERNETOWY
SKLEP DROGOWY

Kontakt
Bariera energochłonna
Ochronne bariery drogowe stosowane są jako liniowe zabezpieczeniem krawędzi jezdni. Umieszcza się je w miejscach, gdzie przejechanie poza krawędź drogi lub przekroczenie pasa dzielącego w poważny sposób zagraża bezpieczeństwu kierowcy i pasażerów pojazdu a także innych użytkowników drogi. Stosowane są także na nasypach oraz w miejscach, gdzie w bliskości jezdni znajdują się obiekty i przeszkody stale (podpory wiaduktów, słupy, budynki itp.), kolizja z którymi może być szczególnie niebezpieczna dla kierowców i pasażerów pojazdów, a także na pasach dzielących.