Oznakowanie poziome dróg

INTERNETOWY
SKLEP DROGOWY

Kontakt
Oznakowanie poziome dróg

Wykonujemy oznakowanie poziome w kilku wariantach:

  • Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbami drogowymi
  • Oznakowanie poziome grubowarstwowe w technologii mas chemoutwardzalnych oraz termoplastycznych
  • Usuwanie wadliwego oznakowania metodą tradycyjną (frezowanie, śrutowanie) oraz metodą wodną bez naruszania struktury nawierzchni bitumicznej lub betonowej.
Montaż oznakowania pionowego
  • Montaż znaków i tablic drogowych
  • Montaż oznakowania aktywnego
  • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Obsługa czasowych organizacji ruch
  • Projektowanie czasowych organizacji ruchu
  • Wprowadzanie oznakowania tymczasowego
  • Obsługa (utrzymanie) oznakowania.