Realizacje

INTERNETOWY
SKLEP DROGOWY

Kontakt
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu Zwoleńskiego". Zadanie polegało na montażu aktywnych znaków D-6 na wysięgnikach, radarów prędkości oraz doświetlenie przejść dla pieszych
Kompleksowe oznakowanie drogi powiatowej nr 4508W w ciągu ul. Słowackiego w Zwoleniu w zakresie oznakowania poziomego , montażu hybrydowego systemu doświetlenia przejść dla pieszych, montażu wygrodzeń zabezpieczających ruch pieszych oraz montażu energochłonnych barier drogowych
Miasteczko ruchu drogowego" - m. Borek, gm. Wólka (lubelskie)
Przebudowa przejść dla pieszych w powiecie ryckim w m. Nowodwór, Sobieszyn i Swaty. Zakres prac obejmował : budowę nowych ciągów dla pieszych, montaż: systemów doświetlających przejścia dla pieszych, animowanych znaków aktywnych D-6 z detektorem ruchu, radarów prędkości, wygrodzeń zabezpieczających ruch pieszych, znaków drogowych; oraz wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.
Przebudowa ul. Sienkiewicza oraz 11 Listopada i ul. Gen. Sikorskiego w Zwoleniu na zasadzie zaprojektuj i wybuduj". Projekt obejmował : wykonanie projektu budowlanego, doświetlenie przejść dla pieszych, montaż radarów prędkości, montaż aktywnych znaków D-6 z detektorem ruchu, montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych, oznakowanie pionowe i poziome oraz roboty brukarskie.
Oznakowanie poziome oraz montaż aktywnych znaków drogowych na drodze powiatowej Radzyń Podlaski - Wohyń
Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L i droga gminną 112421L w m. Turka" w zakresie oznakowania pionowego i poziomego
Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu dróg powiatowych nr 2236L i 2238 L na terenie gminy Bełżyce"
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe DK 17
Oznakowanie poziome grubowarstwowe DK 17
Dostawa i montaż konstrukcji bramowych wraz z tablicami kierunkowymi na drodze ekspresowej S-17 odcinek Kurów - Lublin
Dostawa i montaż konstrukcji bramowych w ciągu drogi ekspresowej S-8 odcinek Warszawa - Konotopa
Dostawa i montaż tablic informacyjnych do oznakowania międzynarodowych ciągów drogowych nr DK 2, DK 12, DK 17, DK 19, DK 63, DK 74 w związku z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej EURO 2012
Oznakowanie poziome drogi startowej lotniska Masłowo k/ Kielc
Realizacja zadania pn. : Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK 12/17 w m. Zagrody poprzez wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu. Zakres robót obejmował : usunięcie "starego "oznakowania metoda wodną, wykonanie nowego oznakowania w technologii grubowarstwowej, budowa wysp z kostki brukowej, montaż oznakowania pionowego konwencjonalnego i aktywnego LED